„Zůstanete-li v mém slovu … pravda vás učiní svobodnými.“ Jan 8:31-32

Potýkáš se s nějakým zlozvykem? Ježíš tě chce vysvobodit. „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými“ (Jan 8:31-32). Ptáš se, co je to za pravdu, která tě má osvobodit? Ježíš odpovídá čtyřmi slovy: „Zůstanete-li v mém slovu…“ (Jan 8:31). Vítězství dosáhneš ve své mysli a stejně tak ho svou myslí udržíš.
Jedna dáma žertem pronesla: „Zbavit se kouření je snadné. Už jsem to udělala tisíckrát.“ Ale vážně, jak můžeš přestat se starými zlozvyky? Tím, že z nich budeš činit pokání, vzdáš se jich a nahradíš staré myšlenky, které tě sváděly, myšlenkami novými. Odkud se tyto nové myšlenky vezmou? Ježíš na to odpovídá: „Zůstanete-li v mém slovu…“ (Jan 8:31). Znamená to, že se budeš vyhýbat místům, která špatné myšlenky umocňují, a držet se dál od lidí, kteří tě ve špatných myšlenkách utvrzují. Může to znamenat změnit televizní program, který sleduješ. Všimni si, že než podlehneš nutkání ke špatnému návyku, budou tě nejprve napadat myšlenky, které k němu povedou. Bible říká: „A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli…“ (Římanům 12:2).
V počátečních fázích vymaňování se z jakékoliv závislosti je důležité, abys denně sytil svou mysl Písmem, modlil se a byl ochotný požádat nějakého důvěrného přítele o podporu (viz Kazatel 4:9-10). Selžeš občas na své cestě za vítězstvím? Ano. Ale vítězství začíná, když se rozhodneš být svobodný, a uvěříš, že tě Bůh chce vysvobodit.