„Proto svým tělem oslavujte Boha.“ 1. Korintským 6:20

Jeden pastor napsal: „Vyznával jsem každé slovo o uzdravení, které je v Bibli. Nakonec jsem onemocněl tak, že jsem musel být okamžitě převezen do nemocnice. Tam zjistili, že mám ucpaných pět tepen a naplánovali koronární operaci. Když jsem to měl za sebou, dostavily se otázky: ‚Jak se to mohlo stát právě mně? Jsem přece pastor. Věřím, že Bůh uzdravuje. Modlil jsem se za druhé a sledoval, jak se uzdravují.‘ Pak jsem si vzpomněl! Lékař mě přece opakovaně varoval, že mám příliš vysokou hladinu cholesterolu a cukru. Měl jsem změnit stravovací návyky, ale nedbal jsem na to. Byl jsem závislý na smažených a tučných jídlech. Nemohl jsem si je odepřít, zkrátka mi chutnalo.“
Na takových věcech může záviset tvůj život! Ježíš řekl: „Synové světa … bývají ve svých věcech chytřejší než synové světla“ (Lukáš 16:8, B21). Z médií i zdravotnických zařízení se denně ozývá varování, abychom si dávali pozor na to, co jíme, jen církev často mlčí. Špatné jídlo tě může zabít stejně jako tabák, alkohol a drogy! Pavel napsal: „Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha“ (1. Korintským 6:19-20).
Máš úkol od Boha a zodpovědnost zůstat zdravý, abys ho naplnil. Tvé tělo je chrámem, v němž přebývá Bůh, a zároveň nástrojem, kterého si používá. Snaž se „oslavovat Boha svým tělem“ každý den.