„Spatřuj celý rozsah Boží práce od začátku do konce.“ Kazatel 3:11, přel. z angl.

Život často neběží podle plánu. Nebyl jsi povýšen podle očekávání a tvé pracovní plány musí ustoupit stranou. Nebo se ti zhroutil vztah a ty každou bdělou chvíli analyzuješ, co jsi udělal špatně. Tajemství skutečného pokoje spočívá ve slově: „Spatřuj celý rozsah Boží práce od začátku do konce“ (Kazatel 3:11, přel. z angl.). Musíš si uvědomit, že Bůh má svůj vlastní časový plán. Už ses někdy pokoušel odemknout dveře do domu, když spěcháš, jsi ověšený taškami a zvoní ti telefon? Máš sice správný klíč, ale nejde to, protože „tlačíš silou“. Jakmile se uklidníš, dveře jdou otevřít bez problémů.
Jeden poradce řekl: „Přestaň se tak urputně snažit. Sabotuješ tím sám sebe. Jakmile nějakou situaci vyhodnotíš jako dobrou nebo špatnou, stavíš se do pozice, že bys s tím měl něco dělat. Například když je někdo ‚dobrý‘, začneš se s ním porovnávat. Jsem lepší, nebo horší? Jak bych se měl zlepšit? Takhle se vyčerpáš dřív, než začneš! Když cesta vede do kopce, jdi vzhůru! Když musíš zdolat překážku, zdolej ji! Přijmi cestu, kterou máš jít. Bible říká: ‚… každý záměr má svůj čas i správný způsob…‘ (Kazatel 8:6, ČSP). Někdy to znamená, že dnes nedosáhneš toho, co jsi chtěl, ale jen toho, co máš udělat dnes. Třeba se má nejprve něco stát. Nebo je to důležitá lekce, kterou tě chce Bůh něco naučit, a ty se jí vyhýbáš. Nebo zkrátka ještě nenastal ten správný čas. Přestaň se tak urputně snažit, aby šly věci podle tvého časového plánu. Udělej v klidu to, co můžeš, a zbytek odevzdej Bohu. A pak sleduj, jak se ‚nemožné‘ stává možným.“