„Ať Hospodin dá ti nebeskou rosu, úrodnou zem, obilí i víno v hojnosti.“        1. Mojžíšova 27:28, B21

Podívejme se na další dvě složky otcovského požehnání:
1) Moc modlitby. Izák, který byl zemědělcem, se modlil za svého syna: „Ať Hospodin dá ti nebeskou rosu, úrodnou zem, obilí i víno v hojnosti“ (1. Mojžíšova 27:28, B21). Táto, slyšely někdy tvé děti, že se za ně modlíš, aby v životě uspěly? Možná, že znají odměřená a kritická slova jako: „Jak můžeš být tak hloupý? Myslíš ty vůbec někdy? Z tebe nikdy nic nebude!“ Pokud ano, omluv se jim a požádej je o odpuštění. Pak vytvoř příležitosti, aby slyšely, jak jmenovitě o nich mluvíš s Bohem. Aby slyšely, že nad nimi vyslovuješ požehnání. Jak mocná je otcova žehnající modlitba nad jeho rodinou!
2) Vize slavné budoucnosti. Bible říká: „Kde chybí zjevení, lid ztrácí zábrany…“ (Přísloví 29:18, B21). Školní poradce trápí, že jejich žáci nemají vize. Mnoho dnešních dětí před sebou nevidí nic než ekonomický úpadek, nezaměstnanost a těžké doby. Potřebují, aby jim někdo důvěřoval, aby je ujistil, že mohou v životě uspět a být šťastné. Musejí vědět, že své nejlepší dny mají ještě před sebou.
Izák nečekal, až si jeho chlapci utvoří vlastní představu o své budoucnosti. Ne, modlil se za jejich budoucí úspěch, aby se z nich stali význační lidé a za respekt v jejich rodinách i ve společnosti. Táto, tvé děti potřebují, abys je motivoval správným směrem.