„Každý z nás tedy složí Bohu účet sám za sebe.“ Římanům 14:12, B21

Viděl jsi už ve filmu plamenomet? To je ohnivá pochodeň určená k ničení lidi. „Svalovači vin“ dělají totéž. Když jim něco v životě nevychází, tak místo aby převzali zodpovědnost za svá rozhodnutí a činy, svalují vinu na druhé. Nedostatkem obětních beránků netrpí. Například: Mému podnikání by se vedlo, kdyby mi banka půjčila více peněz. Chtěla jsem být součástí týmu služebníků, ale mému manželovi se to nezamlouvalo. Doktor zpackal operaci. Pokud jde o přesouvání viny, před Božím slovem se není kam schovat, protože je psáno: „Každý z nás tedy složí Bohu účet sám za sebe“ (Římanům 14:12, B21).
Problém svalování viny na druhé je v tom, že ti brání konstruktivně jednat a nikam tě v životě neposune. Jak napsala psycholožka Brenda Shoshannová: „Každý člověk, kterého obviníš, tě připraví o kousek tvé osobní moci a sebeúcty. Převzít zodpovědnost za svůj život je jedno z nejvíce posilujících rozhodnutí, které můžeš udělat. Najednou se objeví nové možnosti. Tvůj hněv zmizí. Vidíš lidi a události novýma očima. Nezapomeň, že zodpovědnost může být chápána i jako schopnost odpovědět neboli schopnost zodpovídat se, místo vzpírat se.“
Není pochyb, že převzít zodpovědnost za svůj život může nahánět strach. Budeš ale ohromen radostí a svobodou, kterou to přináší. Budeš na této cestě chybovat? Samozřejmě! Budeš narážet a padat? Určitě! Ale není nad pocit vykročit ve víře a s Boží pomocí kráčet dál.