„Neboj se, vždyť já jsem s tebou…“ Izajáš 41:10

Typ loajální: Loajální rádi patří do skvělého týmu. Když jde do tuhého, můžeš se na ně spolehnout. Dychtí po cíli, jemuž se mohou oddat, a chtějí být součástí skupiny, na niž se mohou spolehnout. Plusem je, že pomáhají všem ostatním stát se lepšími. Loajální jsou obvykle průzrační a čitelní, i když své myšlenky dobrovolně nezveřejňují. Když je někdo zklame, a to je někdy nevyhnutelné, mohou se stát cynickými. To je důvod, proč Bible tolikrát mluví o tom, že máme projevovat milost a vzájemně si odpouštět.
Ve dvanáctistupňovém programu léčby závislostí se používá termín „Bůh podle tvého chápání“, který odkazuje na tvé osobní vnímání Boha. Loajální často vnímá Boha jako někoho, koho je těžké uspokojit, a proto je jeho šablonou hříchu strach. Ježíš vyprávěl o třech služebních, kteří dostali peníze, aby je investovali. První dva investovali moudře, přinesli svému pánu zisk a potěšili ho. Třetí se ale bál, že neuspěje a vyvolá u svého pána nevoli, proto svou hřivnu (svůj talent) zakopal (viz Matouš 25:14-30). Podstatou tohoto Kristova podobenství je to, že Bůh si nejtvrdší rozsudek nepřipravuje pro ty, kdo se snažili a neuspěli, ale pro ty, kdo to ani nezkusili, protože podlehli strachu.
Někdo spočítal, že v Písmu je asi tři sta šedesát pět odkazů na „neboj se“; to je jeden na každý den v roce. Kdyby Bůh navrhoval reklamní samolepky na auto, stálo by na nich: „Neboj se!“ Takže se neboj, on je s tebou i dnes!