„Milujte se … láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.“ Římanům 12:10

Typ nadšenec: Nadšenci jsou životem a duší večírků. Mívají dar vypravěčství a rádi mluví o sobě. Pokud se jim však pokusíš říct o jejich problémech, budou chvíli naslouchat, ale pak se z nich stane teflon – nic k nim nepřilne, vše po nich steče.
Spisovatel John Ortberg vyprávěl, jak byl v restauraci se svým kamarádem. Číšnice na každou jejich objednávku reagovala slovy „vynikající“ nebo „skvělá volba“, „brilantní“. Ortberg se jí zeptal: „Řekla jste už někomu například ‚to jste si vybral špatně‘ nebo ‚to bude chutnat hrozně‘?“ Odpověděla: „Ne, v kuchyni máme seznam pozitivních hlášek a pokaždé, když si host něco objedná, musíme na to jednou z těch hlášek reagovat.“
Typ nadšenec ale žádný seznam hlášek nepotřebuje, protože říká „úžasné“, „wow“, „báječné“, „skvělé“ sám od sebe. Někdy si po celá léta nemusí všimnout bolesti a temnoty u druhých lidí nebo dokonce ani sám u sebe. Nadšenci jsou v pokušení usilovat o to, aby byl jejich život jedním pozitivním pocitem za druhým. Touží po spokojenosti a mohou být nešťastní, když se jim nedostává dostatečné pozornosti. Takže, co poradit?
1) Pojmenuj svou potřebu být středem pozornosti. „Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému“ (Římanům 12:10).
2) Pojmenuj svou neochotu řešit bolestné a nepříjemné situace. Je to rys, který tě může zavést do izolace nebo závislosti. „… svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci“ (Efezským 6:10).