„… ať ve všem dorůstáme v Krista.“ Efezským 4:15

Ať jsi reformátor, služebník, cílevědomý, umělec, myslitel, loajální, nadšenec, velitel nebo mírotvůrce, všichni se potýkáme s hříchem. Poznání, že každý typ má v pozadí svou šablonu hříchu i svá skrytá pokušení, by tě mělo vést k tomu, abys přestal druhým závidět, když se tobě zrovna nevede, a přestal je odsuzovat, když se ti daří.
Rozpoznání tvé konkrétní šablony hříchu ti umožní pochopit, na čem musíš zapracovat. Když jsi například reformátor, musíš si uvědomit svou tendenci k samospravedlnosti. Zároveň je ale důležité, aby sis uvědomil, že tě Bůh spojil s vášní pro spravedlnost, a to je dobrá věc. Ve skutečnosti budeš nejintenzivněji prožívat Boží přítomnost, když to všechno budeš moci vyjádřit svobodně a v lásce.
A nakonec, poznání šablon druhých lidí ti pomůže lépe je pochopit a žít s nimi v souladu. Když poznáš jejich šablony, staneš se trpělivějším vůči těm, jejichž hříchy jsou jiné než tvoje. Můžeš například pomoci služebníkovi, aby se nedostal do začarovaného kruhu „pečování“, a povzbuzovat mírotvůrce, aby se nebál upřímně říct, že je naštvaný. Naším společným záměrem by mělo být odložit své náboženské masky, navzájem se povzbuzovat ve svých zápasech a činit to v milosti a bez odsuzování. Když poznáme sami sebe a přijmeme druhé, můžeme jít v lásce společně. „Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista“ (Efezským 4:15). Teprve pak jsme svobodní k tomu, abychom se stali nejlepšími verzemi sebe samých – edicí, pod niž se Bůh podepisuje svou vlastní rukou.