„Všichni, kdo to uslyšeli, užasli…“ Lukáš 2:18

Abys mohl plně ocenit vánoční příběh, musíš si uvědomit tři věci:
1) Koho Bůh povolal, aby příběh vyprávěl. Byli to pastýři! Ti v době prvního století patřili k nejnižší vrstvě. Přesto si Bůh k vyprávění největšího příběhu vybral právě je. Možná proto, že někteří z nás by o tom příběhu diskutovali, nebo by ho dokonce popřeli. Oni ne! „… oznámili slovo…“ (Lukáš 2:17, ČSP). To je odpověď na otázku, jestli by si Bůh mohl použít někoho, jako jsi ty. Ano, nemusíš být učenec. Stačí, když budeš lidem říkat, co jsi viděl a slyšel, a o změně, kterou Ježíš přinesl do tvého života.
2) Odpově? t?ch, kte?? p??b?h sly?eli.ď těch, kteří příběh slyšeli. „Všichni, kdo to uslyšeli, užasli…“ (Lukáš 2:18). Boží milost je úžasná: „Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření“ (2. Korintským 5:19). Evangelium není dobrá rada, je to dobrá zpráva! Tvůj dluh za hřích je vymazán; tvé účetní knihy jsou v pořádku a ty nyní můžeš mít osobní vztah s Bohem. Stačí, když budeš důvěřovat Kristu. Lepší už to ani nemůže být!
3) Mariin podíl na příběhu: „… Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom“ (Lukáš 2:19). Chtěla pochopit, co Bůh koná a jaký to má vztah k ní. Stejně to musíš udělat i ty. Bůh se nemění, je však v pohybu a ty s ním musíš držet krok. Bylo mnoho věcí, které Maria ohledně Boží vůle nechápala, ale poslušně je přijala. A totéž žádá Bůh i od tebe.