„Zahrada zamčená jsi…“ Píseň písní 4:12, B21

Jeden farmář měl ovocný strom, který pravidelně plodil vynikající úrodu a stal se pro něho skutečným zlatým dolem. Farmář vložil veškeré své úsilí do marketingu a vůbec si nevšiml, že strom odumírá. Jednoho dne se probudil a zjistil, že kořen stromu uschl. Byl tak zaměřený na ovoce, že zanedbával kořeny.
Jak jsi na tom ty? Zaměřuješ se na čísla a výsledky, nebo jsi soustředěný na záměr, lidi, inovaci, obdělávání a zdroj svého úspěchu? Pečuj o kořeny, a budeš mít vždycky ovoce. Ignoruj kořeny, a můžeš se s ovocem rozloučit!
Jeden spisovatel napsal: „Jako u rostliny omezené stále stejným květináčem, se naše kořeny proplétají a kroutí. Postupem času už nemůžeme být plně vyživováni. Omezené prostředí určuje hranice našeho růstu. Slovy Písma, stáváme se ‚zahradou zamčenou, studnicí zamčenou, pramenem zapečetěným‘ (viz Píseň písní 4:12, B21). Bůh však vidí do tvého nitra. Vidí v tobě potenciál stát se vším, pro co tě stvořil. Vidí nadcházející rozkvět uzamčené zahrady, osvěžení vnitřního pramene a zvuk zurčící fontány. On ví o tvých zábranách a uzavřenosti a chce tě osvobodit. Některé životní útrapy, jako smrt a rozvod, vyvolávají nutnost přesazení, možnost zapustit hlubší kořeny a rozvinout tvůj potenciál v novém květináči. Požádej Boha, aby tě přesadil, aby tě jemně přenesl, vysvobodil ze zajetí a našel pro tebe perfektní půdu, kde bys mohl růst. Nech ho, aby vyživoval tvé kořeny, aby mohly vrůstat do úrodné půdy nově nabyté svobody.“