„Nepochopili však, že s nimi mluvil o Otci.“ Jan 8:27, B21

Lidé v Ježíšových dobách těžko chápali obraz Boha jako Otce. Pán, Král, Soudce, to ano; ale Otec? Starý zákon málokdy mluví o Bohu jako o Otci, zatímco Nový zákon často. Dokud nepřišel Ježíš a nezjevil Otce, zůstával Bůh jako Otec tajemstvím. „… Otce nikdo nezná, jedině Syn a ten, komu by ho Syn chtěl zjevit“ (Matouš 11:27, B21).
Ani mnozí z nás stále nepochopili jeho otcovství a bohatství požehnání, které v něm máme. „Otec“ je všeobsažné Boží jméno, které zahrnuje všechno, co kdy můžeme potřebovat, a zároveň odhaluje, co Bůh cítí vůči každému z nás. Ilustruje všechny představitelné vlastnosti nejlepšího otce. Přemýšlej, co by asi udělal milující otec pro své strádající dítě, kdyby byl všemocný. Tvůj nebeský Otec to všechno pro tebe dělá a dělá ještě něco navíc! Když poznáš Boha jako svého Otce, rozplyne se tvůj strach a ty začneš věřit, že všechny tvé potřeby budou skutečně naplněny. Ježíš řekl: „Neboj se, malé stádečko. Vašemu Otci se zalíbilo dát vám království“ (Lukáš 12:32, B21).
Bůh je rád, když ti může nabídnout zdroje svého království! Proč? Protože tě miluje tak moc, jako miluje svého Syna Ježíše! Ježíš se modlil, abys s jistotou věděl, že tě jeho Otec miluje tak, jako miluje jeho (viz Jan 17:23). Jako vykoupené Boží dítě máš všechny výhody, které patří ke členství v Boží rodině (viz Efezským 2:19).