„Jako je otec k dětem laskavý, tak je laskavý Hospodin…“  Žalm 103:13, B21

Pokud si neseš ze svého dětství jizvy způsobené zanedbáváním nebo zneužíváním, nemusí být pro tebe snadné vidět v Bohu milujícího Otce. Možná jsi v dospívání zápasil s mnoha nenaplněnými potřebami, jako jsou náklonnost, bezpečí, důvěra, pohodlí, materiální potřeby a podobně. A nedostatek těchto věcí ti nyní brání, abys uvěřil, že Bůh naplní tvé potřeby. Co s tím?
Uvědom si, že tvůj obraz „otce“ je poškozený a v žádném případě neodpovídá tvému nebeskému Otci. S ním se nemůže měřit ani ten nejlepší pozemský táta. On chce, abys k němu přistupoval jako k pečujícímu, citlivému, velkorysému, spolehlivému, milujícímu Otci. Proto nás Ježíš učil, abychom ho oslovovali „Otče náš“, a ne jenom „všemohoucí Bože a Pane“. Jako dobrý otec Bůh rozumí tvým potřebám a plně je zajišťuje (viz Matouš 6:25-34). A stejně jako dobrý rodič rozpoznává jedinečné vlastnosti každého ze svých dětí, zná i on tvou jedinečnou osobnost, obdarování, myšlení i pocity. „Jako je otec k dětem laskavý, tak je laskavý Hospodin k těm, kdo ho ctí! On přece ví, z čeho jsme složeni, to, že jsme prach, si nosí v paměti“ (Žalm 103:13-14, B21).
Boží péče je šitá na míru tvým konkrétním darům i slabostem. Stejně jako milující otec, i Bůh přijímá a naplňuje svou zodpovědnost, kterou vůči tobě má. Jaká je tedy tvoje role v tomto vztahu? Jednat jako dítě důvěryhodného, ​​velkorysého, trvale milujícího otce!