„Josef si pamatoval sny, které o nich měl…“ 1. Mojžíšova 42:9, B21

Sen, který mu dal Bůh, pomohl Josefovi, aby obstál v okolnostech, jež by mnohé z nás rozdrtily. Jeho rodina ho nesnášela, byl opakovaně pokoušen manželkou svého šéfa, a pak proseděl třináct let ve vězení za zločin, který nikdy nespáchal. Bůh ho ale provázel i v dobách jeho největší tísně, řídil každý jeho krok a připravoval ho na poslání vysvoboditele svého lidu. Žalmista mluví o podivném způsobu, kterým Bůh Josefa vedl: „Potom před nimi někoho poslal do Egypta – Josefa, který tam byl prodán jako otrok. Nohy a krk mu sevřeli do železných okovů. Pán zkoušel Josefův charakter, dokud nenastal čas, aby se naplnily jeho sny“ (Žalm 105:17-19, přel. z angl.).
Pro Boha nepředstavuje žádnou překážku ani tvoje pohlaví ani tvůj věk. Společnost si může idealizovat mládí a podceňovat stáří, ale Boha žádné věkové hranice neomezují. Abys ale měl jistotu, že Bůh tvůj sen naplní, musíš vědět, že se narodil z Ducha: „Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu“ (Římanům 8:8). Tvůj sen se nemůže narodit z nenaplněných tužeb tvého ega ani ze sobecké touhy se někomu vyrovnat nebo z tvé potřeby „dokázat“ něco svému bývalému partnerovi, rodině, šéfovi nebo kolegům. Proto prověř původ svého snu. Pokud je opravdu od Boha, bude to on, kdo ti poskytne veškeré zdroje potřebné k jeho naplnění.
Máš svůj sen? Ne? Pak požádej Boha, aby ti ho dal!