„Blaze těm … kdo jej celým srdcem hledají…“ Žalm 119:2, B21

Bible říká: „… miluj Hospodina … celým svým srdcem…“ (5. Mojžíšova 6:5, B21). „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem…“ (Přísloví 3:5). „Budete mě hledat … celým svým srdcem“ (Jeremjáš 29:13). Miluješ Pána celým svým srdcem? Věříš mu z celého svého srdce? Hledáš ho celým svým srdcem? Jenom žhavá vize tě ochrání před tím, abys odbočil z cesty nebo aby tě pohltily časné starosti tohoto světa, které z pohledu věčnosti nemají žádný význam.
Podívej se na porodní stůl – je navržen tak, aby udržel matku ve správné poloze navzdory její bolesti a nepohodlí. Otázka zní: Dokážeš udržet postoj víry i tehdy, když to znamená, že budeš vystaven bolesti a tlaku? Právě to udělá vytrvalá modlitba a čtení Bible – udrží tě na místě ve chvíli, kdy bys jinak byl v pokušení se vzdát nebo se odchýlit od Boží vůle. Možná si myslíš, že když nebudeš znovu riskovat, nemůžeš být znovu zraněn. To ale také znamená, že nemůžeš být znovu plodný! Bůh řekl Evě: „… své děti budeš rodit v bolestech. Po muži budeš dychtivě toužit…“ (1. Mojžíšova 3:16, B21). Všimni si, že po té práci a bolesti Bůh řekl, že obnoví vztah mezi ženou a mužem tím, že obnoví její touhu.
Pointa je v tom, že neexistuje lepší lék na minulou bolest než dnešní touha. Ať už jsi vyčerpán vítězstvími, nebo ubitý porážkami, dovol Bohu, aby tě k sobě znovu přivinul. Nech ho, aby v tobě znovu vzkřísil touhu být vším, čím chce, abys byl.