„Jsme … stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky…“ Efezským 2:10

Bible říká: „Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil“ (Efezským 2:10). Než se rozhodneš ohledně zaměstnání nebo toho, čemu věnuješ svůj život, hledej Boží vedení. Nic nemůže zastoupit poznání Boží vůle. Pokud ji neznáš, pravděpodobně strávíš život děláním špatných věcí. A i kdybys měl skvělý plat, zažiješ prázdnotu a nenaplnění.
Rakouský psychiatr Viktor Frankl, který přežil nacistický vyhlazovací tábor, řekl: „Každý má pro svůj život vlastní specifické povolání nebo poslání. Konkrétní úkol, který má splnit, a nikdo ho v tom nemůže nahradit. Úkol každého člověka je tak jedinečný, jako jsou specifické jeho možnosti.“ Bůh tě stvořil pro speciální úkol. Tvou zodpovědností (a tvou radostí) je rozpoznat jej. Abys mohl svůj životní úkol rozpoznat, zodpověz si tyto čtyři otázky:
1) Co hledám? Všichni máme v srdci silnou touhu, něco, co mluví k našim nejhlubším myšlenkám, tužbám a pocitům, něco, co rozpaluje naši duši.
2) Proč jsem byl stvořen? Přemýšlej o jedinečné kombinaci svých schopností, vztahů a zdrojů, které máš k dispozici, o své osobní historii a příležitostech, které kolem sebe máš. To všechno jsou tvé směrové ukazatele.
3) Věřím ve svůj potenciál? Jeden odborník na vůdcovství řekl: „Nikdo nemůže důsledně jednat způsobem, který je v rozporu s tím, jak sám sebe vidí.“
4) Kdy bych měl začít? Odpověď na tuto otázku zní: „Teď!“