„A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko.“    Filipským 3:8

Slyšel jsi někdy o „jednosměrných misionářích“? Zakoupili si jednosměrnou jízdenku do místa své misie, a místo do kufru, si osobní věci sbalili do rakve, protože věděli, že se nikdy nevrátí domů.
A. W. Milne byl jedním z nich. Odjel na Nové Hebridy v Oceánii a věděl, že lovci lebek tam umučili každého misionáře před ním. On se ale o svůj život nebál, protože už zemřel sám sobě. Po třicet pět let žil mezi nimi a sloužil jim. Když zemřel, jeho kmen jej pohřbil uprostřed své vesnice a na jeho náhrobní kámen vyryli tato slova: „Když přišel, nebylo zde žádné světlo.“
Bůh nás nikde v Písmu neposílá na bezpečná místa dělat jednoduché věci. Tváří v tvář kříži se Ježíš modlil poslední modlitbu odevzdání se: „… ne má, nýbrž tvá vůle se staň“ (Lukáš 22:42). A dnes se Ježíš ptá tebe, zda se mu úplně odevzdáš. Pavel napsal: „Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista … abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení“ (Filipským 3:7-10). Když jsi ochotný mít společenství s Kristem v jeho utrpení, pak zažiješ zkušenost moci v jeho vzkříšení. Takže dnešní slovo pro tebe je: Cele se odevzdej.