„Zkoumejme a zpytujme své cesty, vraťme se zpět k Hospodinu.“ Pláč 3:40

Když se modlíš: „Bože, učiň mě lepším člověkem,“ ve kterých konkrétních oblastech se chceš změnit, vyrůst, dospět? Jestli to s Bohem myslíš vážně, musíš si důkladně a na modlitbách zodpovědět těchto dvanáct otázek:
1) Jsem čestný a bezúhonný ve všech svých finančních záležitostech? To zahrnuje i dávání desátků z příjmu Bohu.
2) Nevyhledávám sexuálně nepatřičné situace nebo škodlivé materiály?
3) Trávím dost času se svou rodinou? A řekli by členové mé rodiny, že tomu tak je?
4) Říkám pravdu, i když mě to zraňuje nebo se tím vystavuji kritice?
5) Říká se mi snadno: „Mýlil jsem se, je mi to opravdu líto,“ nebo se zdráhám?
6) Nedělám v některé oblasti svého života vědomě ústupky nebo neodmítám se postavit důsledkům svého jednání?
7) Neosvojil jsem si návyky, které jsou škodlivé pro mé zdraví, mou práci, pro mou rodinu nebo pro mou cestu s Kristem?
8) Nejsem pyšný, sobecký nebo arogantní?
9) Nepřipsal jsem si uznání za něco, co udělali druzí a za co by měli tedy být odměněni oni?
10) Neselhal jsem v přiznání něčeho někomu, kdo by měl o mém špatném jednání vědět?
11) Nejsem necitlivý nebo nezneužívám své blízké? A pokud ano, co jsem ochoten s tím udělat?
12) Trávím dostatek času na modlitbách a četbou Bible?
„Zkoumejme a zpytujme své cesty, vraťme se zpět k Hospodinu“ (Pláč 3:40). Dnešní slovo pro tebe zní: Vezmi to s Bohem vážně!