„Vždyť jsi mě přepásal silou k boji…“ Žalm 18:40, ČSP

Každý z nás bojuje nějaký boj, ale ne všichni vítězíme. Ti, kteří vítězí, jsou různí, ale jednu věc mají společnou – víru, která se odmítá vzdát! Nikdo nezažil v životě více bojů než David. A on chápal, jak je důležité udržet si správnou perspektivu. Řekl: „Vždyť jsi mě přepásal silou k boji…“ (Žalm 18:40, ČSP). Milost, kterou dostáváš od Boha, bude vždycky rovna výzvám, jimž čelíš. Vždycky!
Věděl jsi, že lord Nelson, slavný anglický námořní hrdina, trpěl celý život mořskou nemocí? Přesto se tento muž, který poslal ke dnu Napoleonovu flotilu, odmítl nechat okrást svými osobními boji a problémy o svůj osud. Nejenže se naučil se svou slabostí žít, ale každý den nad ní vítězil. Každý z nás má své bitevní pole. I když nám nikdo nepřišpendlí medaili za vítězství, nic nemůže zmenšit uspokojení z toho, že jsme to nevzdali, nebo radost z toho, že jsme to s pomocí Boží síly překonali. Čí síly? Boží! „Vždyť (ty) jsi mě přepásal silou k boji…“ (Žalm 18:40, ČSP).
Jeden příběh vypráví o malém chlapci, který při nehodě přišel o pravou ruku. Když se ho lékař ptal na jeho hendikep, odpověděl: „Já nemám žádný hendikep, jen nemám pravou ruku!“ Později se lékař dozvěděl, že se ten chlapec stal jedním z nejlepších střelců ve svém středoškolském basketbalovém družstvu. Jeho životní filosofií bylo: Nepočítá se to, co jsi ztratil, ale to, co ti zbylo! To je vítězný postoj, a ty ho s Boží pomocí můžeš rozvíjet.