„… z potoka vybral pět oblázků…“ 1. Samuelova 17:40

V Davidových dobách se bojovalo „v zastoupení“. Jeden muž bojoval za národ jako celek, a země válečníka, který prohrál, se stala podřízenou té, ke které náležel vítězný válečník. Světlá stránka je zřejmá, že? Nemuseli zemřít všichni! Takže boj Davida s Goliášem byl skutečně bojem Izraele proti Pelištejcům. Byl to zápas jeden na jednoho, kdy vítěz bere vše. Známe příběh Davidova vítězství nad obrem, kterého dosáhl vírou, kamenem a prakem. Písmo nám ale říká, že nesebral jeden, ale pět oblázků. Proč? Nebyl to nedostatek víry – David věděl, že Goliáš měl čtyři bratry.
Všimni si, že:
1) Zabijáci obrů jsou si vědomi toho, že jejich obři zastupují větší věc. Obr nikdy nestojí sám, leží za ním jeho příčina. Přejídání, závislost, zneužívání a vztek jsou vždy poháněny a podporovány jinými problémy. Někde za zjevným obrem jsou jeho podporující bratři – bolest, vina, ztráta a hanba. David byl připraven s pěti oblázky – jedním pro Goliáše a jedním pro každého z jeho čtyř bratrů. Co stojí za tvým obrem? S Boží pomocí můžeš porazit jak obra, tak jeho podpůrný tým.
2) Zabijáci obrů nejsou přemoženi výzvami. Nikdy nedovol svému strachu, aby přemohl tvou víru. Bible říká: „Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy“ (2. Timoteovi 1:7, B21). Strach se bude přiživovat na neúspěších minulosti, ale ty nesmíš dovolit včerejšímu neúspěchu, aby přemohl dnešní víru.
Tak vezmi své pády a neúspěchy, vypiš je na kus papíru a směle je nadepiš: „Věci, které už nepotřebuji zkoušet! Ponaučení dosaženo.“