„… Lydie, obchodnice s purpurem … Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel zvěstoval.“    Skutky 16:14

Lydie nebyla kazatelka. Byla to úspěšná obchodnice, kterou Pavel svou službou získal pro Krista. Díky tomu se její dům stal první církevní budovou jmenovanou v Bibli, kde se věřící scházeli. Zbav se představy, že pouze kazatelé mluví Božím jménem. Kazatelé zpravidla mluví k lidem pouze jednu hodinu ze sto šedesáti osmi, které týden má. Kdo bude o Bohu mluvit zbylých sto šedesát sedm hodin?
V Indii žije více než miliarda lidí a je zajímavé, jak se evangelium poprvé dostalo do oblasti zvané Telugu. Nebylo to díky kazatelům, ale díky stavebnímu inženýrovi jménem John Clough, který se nabídl, že půjde do nově založené misie a pomůže tam. Vedení misie mělo pochybnosti, protože neabsolvoval seminář, ale obdivovalo jeho zápal, a tak jeho cestu schválilo. Během velkého hladomoru Clough dohlížel na výkopy Buckinghamského průplavu. Jeho stavba mu umožnila najmout tisíce hladových lidí, což pro ně znamenalo, že si mohli vydělat peníze a nakoupit jídlo. Stalo se ale něco ještě důležitějšího. Výsledkem bylo, že Bůh otevřel srdce zástupů lidí, kteří přijali jeho Slovo, a dnes církev v Indii prospívá. Bůh říká: „Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo. Pravím: Moje rozhodnutí platí, a co se mi líbí, uskutečním“ (Izajáš 46:10).
Bůh už má plán. To, co hledá, jsou pracovníci ochotní jej naplnit. A ty můžeš být jedním z nich.