„… nezahlédnu ho…“ Jób 23:9, ČSP

Někdy nebudeš vnímat Boží přítomnost. To jsou pak těžké časy. Jób uprostřed trápení řekl: „Půjdu-li na východ, on tam není, pakliže nazpět, nepochopím ho; když koná něco nalevo, nezahlédnu ho, jestliže se skryje napravo, rovněž ho neuvidím“ (Jób 23:8-9, ČSP). Jób si připadal od Boha daleko. Avšak navzdory své neschopnosti vnímat Boha prohlásil: „Vždyť on zná mou cestu, kdyby mě vyzkoušel, vyjdu jako zlato“ (Jób 23:10, ČSP). Těžké dny vyžadují rozhodnutí víry. David řekl: „Kdykoli bojím se, v tobě mám naději!“ (Žalm 56:4, B21). Když nerozumíš Božím cestám, důvěřuj jeho neměnnému a milujícímu charakteru. Projdi si Bibli, napiš si seznam charakteristických Božích vlastností a uschovej si ho při ruce pro případ těžkých časů.
Jeden spisovatel napsal: „Můj seznam vypadá takto: On je vždy svrchovaný. Stále zná moje jméno. Andělé vždycky odpovídají na jeho volání. Srdce vládců se stále podvolují jeho příkazům. Smrt Ježíše neustále zachraňuje duše. Boží Duch stále přebývá ve svých svatých. Nebe je vždy vzdáleno jen na tlukot srdce. Hrob je stále dočasné ubytování. Bůh je stále věrný. Není zaskočený. Užívá vše ke své slávě a mému nejvyššímu dobru. Neštěstí využívá k dosažení své vůle, a jeho vůle je správná, svatá a dokonalá. S nocí může přijít zármutek, ale s ránem přichází radost.“
V měnících se dobách stůj s jistotou na neměnném Božím charakteru.