„Jako bylo za dnů Noeho, tak bude i za dnů Syna člověka…“ Lukáš 17:26

Kdyby se tvůj doktor mýlil v diagnóze tak často, jako se pletou někteří odborníci na biblická proroctví, důvěřoval bys mu a užíval bys léky, které ti předepsal?
Jeden „odborník“ prodal milióny výtisků knihy, v níž předpovídal vytržení církve do roku 1988. Potom bez omluvy či vysvětlení napsal druhou knihu, která odkazovala k roku 2007. Jiný televizní kazatel nabídl termín vytržení s počátkem v roce 1975. Řekl, že v roce 1976 bude pravděpodobně sovětská vlajka vlát nad Independence Hall ve Filadelfii. Potom stanovil datum vytržení na rok 1992. Nenechal se vyvést z míry a v další knize změnil datum na rok 2012. (Zajímavé je, že se také odkazuje na Nostradama, okultního jasnovidce ze šestnáctého století, jako na „velkého biblického studenta“.)
Bible nám říká, že se máme vyhnout „hloupým spekulacím“ (viz 2. Timoteovi 2:23, přel. z angl.). Proč? Protože bychom díky nim vypadali hloupě v očích světa! Kdo by naslouchal církvi, která opakovaně stanovuje špatná data, když Ježíš sám nám řekl, ať žádná data nestanovujeme? „Jako bylo za dnů Noeho, tak bude i za dnů Syna člověka: Jedli, pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, a přišla potopa a zahubila všechny“ (Lukáš 17:26-27). Bůh nestanovil Noemu datum, dal mu práci. A konec nepřišel, dokud nebyla práce dokončena. Ježíš řekl: „O onom dni a hodině však neví nikdo … jenom Otec sám“ (Matouš 24:36). Ještě není celý svět zasažen evangeliem, takže si místo stanovování termínů vyhrňme rukávy a dejme se do práce.