„Přinášejte … úplné desátky … pak to se mnou zkuste…“ Malachiáš 3:10

Bůh je pečlivý plánovač. Například naplánoval banket nazvaný „Beránkova svatební večeře“ s předstihem dvou tisíc let (viz Zjevení 19:9, B21). Vyzval Noeho, aby postavil archu „dlouhou tři sta loket, širokou padesát loket a vysokou třicet loket“ (viz 1. Mojžíšova 6:15). Určil Mojžíšovi specifické barvy a látky, které měl použít při stavbě svatyně (viz 2. Mojžíšova 26). A podívej se, jak precizně uspořádal roční období a jak rozmístil hvězdy. Dokážeš si představit, že by takový Bůh neměl plán pro tvé finance – výsledek tvého pracovního života? Jistě ne!
V Písmu Bůh jasně říká: „Přinášejte do mých skladů úplné desátky … pak to se mnou zkuste … Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? A bude po nedostatku“ (Malachiáš 3:10). Původní slovo pro „úplný“ je „neporušený“, to znamená před zdaněním a dalšími srážkami. Proč? Protože on chce být ve tvém životě ve všem první, včetně tvých financí. Bůh také řekl svému lidu: „Vy mě okrádáte … Na desátcích a na obětech pozdvihování“ (Malachiáš 3:8).
Zastav se a přemýšlej nad slovem „oběť“ neboli „nabídka“. Když prodáváš dům, rozhoduješ se, zda přijmeš nebo nepřijmeš „nabídku“, kterou ti kupující dává. A v tomto textu Bůh říká: „Dokud mi nedáte, co mi náleží (desátky), proč bych měl přijmout jakoukoliv jinou ‚nabídku‘?“ Odvádění desátků se netýká jen peněz; týká se víry a poslušnosti. Když dáváš desátek ze svého příjmu, můžeš očekávat, že Bůh na tebe vylije své požehnání, jak slíbil. Můžeš žít pod otevřeným nebem, volba je na tobě. Bůh říká: „… pak to se mnou zkuste…“ (Malachiáš 3:10). Zkus to s Bohem, a uvidíš, co se stane!