„Opravdový přítel k tobě přilne jako bratr.“ Přísloví 18:24 (přel. z angl.)

Jednoho dne se dvě krávy podívaly přes plot a na okolojedoucím nákladním autě s mlékem uviděly tato slova: „Pasterované, homogenizované, s přídavkem vitaminu A“. Jedna kráva řekla druhé: „Nepřipadáš si teď trochu neschopná?“ Vážně, nepřipadáš si tak dnes i ty? Je toho tolik, co je potřeba udělat, a ty na to nestačíš? Nebo se domníváš, že nemáš ty správné dovednosti, schopnosti nebo možnosti?
Vzpomeň si na starou písničku „Help“ od Beatles: „Když jsem byl mladší, mnohem mladší než dnes, nikdy jsem nepotřeboval ničí pomoc. Pomoz mi, jestli můžeš, mám splín, a oceňuji, že jsi nablízku. Pomoz mi postavit se znovu na nohy, pomůžeš mi, prosím?“ Ani v dokonalém světě na to Adam nestačil sám, proto Bůh řekl: „Učiním mu pomoc jemu rovnou“ (1. Mojžíšova 2:18). Někdy řešení vyžaduje více než modlitbu či radu, vyžaduje přítele, který porozumí – obzvláště takového, který bojoval ve stejných bitvách a vyhrál.
Ve třetí kapitole Skutků si Bůh použil Petra a Jana, aby přinesli uzdravení chromému muži sedícímu u chrámové brány. Ale o něco dříve se stal ještě jeden „zázrak“. Petr zrovna zapřel Ježíše, padl na tvář a rozhodl se, že se vrátí ke své staré rybářské práci. Ale Jan ho odmítl opustit. Výsledkem bylo, že se Petr znovu sebral, chromý muž byl uzdraven a tři tisíce lidí se rozhodly pro Krista. Nepotřebuješ mít ve svém životě mnoho lidí, potřebuješ ty pravé lidi. Požádej Boha o opravdového přítele, který tě bude držet. A pak udělej totéž pro někoho dalšího.