„Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.“    Izajáš 41:10

Jestli chceš v životě uspět, potřebuješ dvě věci:
1) Správné lidi. Někdy je prvním krokem, jak se dostat ze zklamání, najít někoho, kdo tě zvedne. Nebuď jako ten muž, který se chystal skočit z mostu. Přišel k němu policista a řekl: „Určitě to není tak hrozné. Povězte mi o tom.“ Muž začal vyprávět, a když domluvil – skočili oba! Možná se nad tím usmíváš, ale společnost, kterou se obklopuješ, tě buď pozvedne, nebo stáhne. Pavel napsal: „Ale Bůh, který těší sklíčené, potěšil i nás příchodem Titovým“ (2. Korintským 7:6). Potřebuješ ve svém životě nějakého Tita a sám se musíš stát Titem pro druhé lidi. Bible říká: „Berte na sebe břemena jedni druhých…“ (Galatským 6:2)
2) Správnou perspektivu. Více než polovina obchodních zástupců neuspěje, protože se podruhé nebo potřetí nevrátí. Asi padesát osm procent z nich jednou zavolá, a to je vše. Dvacet pět procent zavolá podruhé a skončí. Patnáct procent zavolá třikrát. Těch dvanáct procent, kteří se vracejí znovu a znovu, uskuteční osmdesát procent všech prodejů. To je skupina, ke které patříš ty. Nespokojuj se s neúspěchem. Vstaň a zkus to znovu! Bůh bude pracovat s tebou (viz Filipským 1:6).
Misionář a teolog E. Stanley Jones řekl: „Když tě život kopne, nech se vykopnout vpřed.“ Odmítni přijmout porážku. Pamatuj, že budeš odměněn za to, co jsi dokončil, ne za to, co jsi začal. Někdy je až ten poslední klíč ve svazku ten, který otevře dveře. Tak pros Boha o sílu vytrvat, dokud nevyhraješ!