„A nevstoupí tam nic … nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života.“        Zjevení 21:27

Jedné noci v roce 1912 Titanic, největší osobní parník na světě, považovaný za nepotopitelný, najel na ledovec a potopil se ke dnu ledového Atlantiku. Zemřelo mnoho lidí. Po katastrofě se před cestovní kanceláří White Star Line v Liverpoolu odehrávaly scény plné úzkosti a zármutku, protože kolem budovy se shromáždil dav přátel a příbuzných těch, kdo se plavili na palubě nešťastné lodi. Po obou stranách hlavního vchodu byly vyvěšeny seznamy. Na jednom stálo „Je známo, že byl zachráněn“, na druhém „Je známo, že zahynul“. Čas od času přicházel úředník společnosti s papírem, na němž bylo jméno dalšího cestujícího. Vždy když vyšel, rozhostilo se v davu hrobové ticho, jak blízcí nezvěstných čekali, na kterou stranu bude jméno napsáno.
V den, kdy byl ukřižován Ježíš, Bůh pohlédl z nebe a napsal na kříž „Je známo, že byl zachráněn“, a pak začal zapisovat jména do „Beránkovy knihy života“. Toto poselství kříže se nezměnilo. Nemusíš být učenec, abys to pochopil. Ve skutečnosti většina lidí, kteří přicházejí ke Kristu, toho o Bibli mnoho neví. Všechno, co ti lidé vědí, je, že potřebují Spasitele a že je Bůh miluje. Jediné, co musíš udělat, abys získal věčný život, je činit pokání ze svého hříchu a důvěřovat Ježíši. V okamžiku, kdy to uděláš, Bůh zapíše tvé jméno do „Beránkovy knihy života“ a staneš se členem jeho rodiny se zaručeným místem v nebi. A to se může stát právě dnes.