„Je pro vás užitečné, abych odešel. Neboť neodejdu-li, Zastánce k vám nepřijde; odejdu-li, pošlu ho k vám.“     Jan 16:7, ČSP

Ačkoliv učedníky bolelo srdce nad Ježíšovým odchodem, on jim dal ujištění, že to tak pro ně bude „užitečné“, protože se jim tím otevře nová éra moci a autority (viz Jan 14:12). Být pod novým vedením neznamenalo konec, ale pokračování Kristovy služby, protože Duch svatý převzal štafetový kolík z ruky Syna a vložil ho do rukou učedníků. Syn se chystal odejít, ale Duch s nimi měl zůstat „na věky“ (viz Jan 14:16). To bylo pro ně „užitečné“. Duch vstoupil do jejich lidského těla a bude v nich žít natrvalo!
Není to nějaké nezávazné nekonkrétní spojení jenom na zkoušku. Duch svatý sám si nás volí jako svůj trvalý příbytek. Přemýšlel jsi někdy o výhodách, které ti to dává? Například zítra se můžeš probudit vystresovaný, unavený a podrážděný. Tyto pocity snadno mohou ovládnout celý tvůj den. Ale protože v tobě žije Duch, nemusejí tě takové věci ovládat. Pavel napsal: „Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá…“ (1. Korintským 6:19). Jakmile přijmeš ve víře toto zaslíbení, staneš se Božím chrámem. Můžeš být v práci, vézt děti do školy, venčit psa, čekat na výsledky biopsie nebo být na pohřbu svého nejlepšího přítele; jak jdeš každodenním životem, Boží Duch žije v tobě.
Už chápeš, proč Ježíš řekl učedníkům, že pro ně bude „užitečné“, když odejde a pošle Ducha svatého? Ať děláš cokoliv, nedovol, aby ti tato pravda, která mění život, proklouzla!