„… nastavuji tvář jako z křemene, odhodlaný konat jeho vůli.“        Izajáš 50:7, přel. z angl.

V malém městě na jižním břehu jezera Superior ve státě Wisconsin měl právě začít každoroční závod psích spřežení. Všichni závodníci byli děti – od starších chlapců s několika psy a velkými saněmi až po malého chlapečka, který měl jen malé saně a jednoho psa. Na znamení saně vyrazily a malý byl brzy tak daleko pozadu, že skoro ani nevypadal jako účastník závodu. Asi v půli cesty se tým z druhého místa pokusil proniknout na přední pozici. Saně se příliš přiblížily a psi se začali prát. Jak k místu rvačky dorážely další saně, zapojovalo se do boje stále více psů. Zanedlouho to vypadalo jako jeden velký, hemžící se propletenec dětí, saní a psů. Nikdo z účastníků už nemyslel na závodění. Ale jednomu maličkému chlapci se podařilo vyhnout se ostatním, jet dál a vyhrát závod.
Zakladatel agentury osobního poradenství RightPath a obchodní poradce Jerry Mabe říkává zaměstnavatelům, aby si při najímání manažerů dávali pozor na roztržité lidi. Proč? Protože takoví lidé jsou jako děti. Snadno se nechají rozptýlit jinými věcmi a práce pod jejich vedením trpí. Jestli chceš něčeho dosáhnout, musíš zůstat soustředěný na to, co je důležité, a sledovat své cíle bez váhání a bez pochybování. Hleď stále k cílové pásce a důvěřuj Bohu, že ti pomůže. A on to udělá. Jeho Slovo říká: „Nebudu potupen, protože panovník Hospodin mi pomáhá. Proto nastavuji tvář jako z křemene, odhodlaný konat jeho vůli. A vím, že nebudu zahanben“ (Izajáš 50:7, přel. z angl.).