„Nebesa vypravují o Boží slávě, jsou úžasnou ukázkou jeho umělecké dovednosti.“    Žalm 19:2, přel. z angl.

Ať se na vesmír podíváš dalekohledem nebo mikroskopem, objevíš, že Bůh je skvělý projektant. Podívejme se na tři věci, které vyprojektoval:
1) Teplota. Na povrchu Slunce dosahuje teplota asi pěti tisíc osmi set stupňů Kelvina a my jsme od něj vzdáleni asi sto padesát miliónů kilometrů. To je přesně ta správná vzdálenost. Kdyby teplota na Zemi byla o padesát stupňů vyšší nebo nižší, veškerý život by skončil. Přemýšlej o tom. Proč nebyla Země umístěna dvakrát tak daleko nebo dvakrát tak blízko?
2) Rotace. Při oběhu kolem Slunce se otočíme třistapětašedesátkrát za rok. Co kdybychom se otočili jenom šestatřicetkrát? No, naše dny i noci by byly desetkrát delší. Na jedné straně by bylo strašlivě horko, na druhé nesnesitelná zima, a se životem, jak ho známe, by byl konec.
3) Vzduch. Kyslík tvoří dvacet jedna procent naší atmosféry a vzduch je přesně vyvážen pro potřeby našeho dýchání. Proč není kyslíku padesát procent? Protože ihned, jak by někdo škrtl sirkou, všichni bychom se pekli! Takže si sám polož otázku, jestli je těch jednadvacet procent náhoda, nebo to byl plán.
Pokud to byl plán, musí existovat návrhář. A on existuje! Chtěl bys ho poznat? Můžeš! Ve stvoření odhalil svou velikou moc a na kříži ukázal svou velikou lásku (viz Jan 3:16). Prostřednictvím Ježíše, jeho Syna, můžeš velkého Projektanta poznat osobně, a získat tak dar věčného života. Pokud to neuděláš, vejdeš do věčného zatracení. Je nějaká šance, že bys mohl být výjimkou? Žádná! V nebi budou jen ti, kdo se tam dostali svou volbou, nikoliv náhodou.