„… trpělivě čekej, protože se to jistě stane…“ Abakuk 2:3, přel. z angl.

Slíbil ti Bůh něco, a ty lidskýma očima nevidíš, jak by se to mohlo stát? Je pro tebe těžké čekat? Přečti si z Písma tohle: „Když ti to připadá pomalé … trpělivě čekej, protože se to jistě stane…“ (Abakuk 2:3, přel. z angl.).
Bůh dělá všechno podle plánu a setkání s tebou má stále zapsané ve svém kalendáři. Buď si jistý, že žádné skutky nepřítele nemohou překazit jeho plán pro tvůj život. Když ti Bůh dává zaslíbení, je jako semeno. Nejprve musí padnout do úrodné půdy víry a potřebuje čas k růstu. Pak musí být pravidelně zaléváno modlitbou a Božím slovem. Postrkováním a snahou o manipulaci růst neurychlíš: „Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů“ (Zacharjáš 4:6). Jestli ti Bůh něco zaslíbil, postav se na jeho slovo a připomínej si: „Můj život nemůže skončit, dokud se to nestane.“ Příběh Josefova života by se dal shrnout do této věty z Písma: „… až do chvíle, kdy došlo na jeho slovo, když řeč Hospodinova ho protříbila“ (Žalm 105:19).
Proč je třeba některé věci otestovat? Aby vyšla najevo jejich síla a ukázalo se, zda pod tlakem obstojí, nebo se rozpadnou. Co ti Bůh slíbil? Věříš mu? Jak pevná je tvá víra? Pokud je slabá, Bůh tě pošle zpátky do školy víry, aby ses mohl naučit lekce, složit zkoušky a dosáhnout kvalifikace. „Bez víry … není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh … se odměňuje…“ (Židům 11:6). Dnešní slovo pro tebe je: Věř pevně Bohu, a stane se to.