„A jiný mu řekl: ‚Budu tě následovat, Pane. Ale napřed mi dovol, abych se rozloučil se svou rodinou.‘“    Lukáš 9:61

Když prohýříš nebo ztratíš peníze, existuje šance získat je zpět. O promarněném nebo ztraceném čase to ale neplatí. Jeden z nejsmutnějších biblických příběhů najdeme ve slovech: „A jiný mu řekl: ‚Budu tě následovat, Pane. Ale napřed mi dovol, abych se rozloučil se svou rodinou‘“ (Lukáš 9:61). Nikde se později už nedočteme, že pak Ježíše opravdu následoval.
Odkládání věcí jde ruku v ruce s perfekcionismem. Říkáváme: „Když to nemohu udělat pořádně, nebudu to dělat vůbec.“ Ne! Než něco uděláš správně, pravděpodobně to nejprve uděláš špatně. V každém příběhu o úspěchu jsou i kapitoly o zápase, jsou to ale kapitoly o učení a růstu.
Na Yaleově univerzitě provedli následující studii: Absolventy před promocí informovali o nebezpečí tetanu a nabídli jim možnost bezplatného očkování na zdravotním středisku. Většina posluchačů byla přesvědčena, že to potřebují, ale zkus hádat, kolik jich na vakcinaci přišlo. Tři procenta! Druhá skupina absolvovala stejnou přednášku, ale kromě toho jim dali také plánek univerzitního kampusu se zakroužkovaným zdravotním střediskem. Pak je požádali, aby se podívali do svých týdenních rozvrhů a zjistili, kdy budou mít čas přijít na očkování. A víš co? Přišlo jich devětkrát více!
Dobré úmysly nestačí. Musíš se rozhodnout a vykročit. Stanovit si konečný termín, nebo si domluvit schůzku. „Dnes“ je ten zítřek, o němž jsi mluvil včera. Takže přestaň otálet a udělej to!