„Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.“ Filipským 2:13

Zapamatuj si dva důležité tipy pro svou duchovní pouť životem:
1) S Bohem není nikdy žádná zkušenost zbytečná, včetně těch bolestných a obtížných. Lidem můžeme imponovat svými silnými stránkami, často s nimi ale nejlépe navážeme kontakt prostřednictvím svých zápasů. Jestli chceš někoho motivovat, nevykládej mu jenom o tom, čeho jsi dosáhl, ale pověz mu o zkouškách a testech, které jsi musel cestou ke svému úspěchu absolvovat. Když to neuděláš, může se stát, že ti nebudou schopni porozumět. Možná se některé ze zkušeností, o nichž se ti nechce mluvit, stanou tím, co je přivede k myšlence: „Když to mohl Bůh udělat pro tebe, může to udělat i pro mne.“ Jinými slovy, dáš jim naději.
2) Abys mohl uspět v Božím království, musíš sloužit jiným. Podívej se na Josefa, který použil svůj talent, pověst a bohatství, aby v době hladomoru nakrmil svět. Pak se dočkal odměny. Jestliže je tvým cílem uspokojovat potřeby druhých, pokaždé získáš odměnu a vždycky budeš mít budoucnost. Ježíš neřekl Petrovi, aby šel a shromáždil lidi jenom proto, aby měl komu kázat. Ne! On mu prostě řekl: „Buď pastýřem mých ovcí!“ (Jan 21:16). Jestliže máš, pastore, v neděli ráno v modlitebně příliš mnoho prázdných míst, udělej víc, než že budeš obvniňovat lidi. Polož sám sobě otázku: „Čím je nasytit? Jak jim posloužit?“ Jestliže lidé trpí duchovním hladem, který nemůže utišit nikdo jiný než ty, pak máš před sebou budoucnost a službu.
Pokud tě tyto dva tipy pro poutníky vedou k zamyšlení, modli se a požádej Boha, aby je učinil součástí tvého života.