„V Kristu … poznáváme, kdo jsme.“ Efezským 1:11, přel. z angl.

Boží vůlí pro tebe není to, abys jenom přežíval. On chce, abys prospíval. Satan na tebe bude útočit, nemůže tě však odloučit od Boží lásky, ani nemůže Bohu zabránit, aby ti žehnal. Bude ti lhát a tvrdit, že může, ale ve skutečnosti nemůže nic. Představ si, jak ho to frustruje! Když víš, že ti Bůh něco zaslíbil, dodá ti to sílu zdolat to, co jiní nezdolají.
Ani veškerá voda v moři tě nepotopí, pokud se nedostane do člunu. Ublíží ti jenom to, co vpustíš dovnitř. Proto hlídej své srdce. Udržuj svou vizi živou, a ona udrží při životě tebe. Jestli chceš získat odměnu, musíš být připraven zaplatit. Důvodem, proč mnozí z nás selhávají, je to, že zaměňujeme to, po čem nejvíce toužíme, za to, co chceme teď. Ne, čím větší je výzva, tím větší je odměna, která tě čeká potom. Apoštol Pavel měl před očima právě cenu pro vítěze, když napsal: „Stůjte pevně na svém. A nezaváhejte. Vrhněte se do Pánova díla v jistotě, že nic, co pro něj děláte, neznamená promarněný čas“ (1. Korintským 15:58, přel. z angl.). Jediné, co ti je život dlužen, je příležitost k růstu. Mojžíš opustil palác, Elíša hospodářství a Lukáš lékařskou praxi, protože chtěli následovat Boha. Právě to, čeho jsi ochoten se vzdát, určuje to, co ti Bůh svěří.
Obracej tedy stránky dál, kráčej kupředu a pevně se drž cíle, který ti Bůh dal. Jestliže budeš pokračovat v růstu, zůstaneš věrný a zaměřený na cíl, pak můžeš v budoucnosti získat to, co nyní nemáš.