„Zbraně našeho boje … mají od Boha sílu bořit hradby.“ 2. Korintským 10:4

Když je tentýž vzorec zla předáván z pokolení na pokolení, Bible to nazývá „pevností nepřítele“.
David měl problém s chtíčem, což vyústilo v aféru se ženou jiného muže. Týž duch přešel na jeho syna Amnóna, a ten znásilnil svou sestru (viz 2. Samuelova 13). Když o tom David uslyšel, rozhněval se, ale nic nepodnikl. Co mohl říct? Abraham lhal pohanskému králi a vydával manželku za svou sestru, aby si chránil vlastní kůži (viz 1. Mojžíšova 20). A kupodivu jeho syn Izák udělal o pár kapitol dál totéž (viz 1. Mojžíšova 26). Odborníci uvádějí, že u dětí alkoholiků je čtyřsetnásobně vyšší pravděpodobnost, že se z nich stanou alkoholici, a více než osmdesát procent osob, které zneužívají děti, bylo v dětství rovněž zneužito. Někdy se dokonce můžeš setkat s tím, že takový vzorec pochází z obou stran rodiny.
Je tu ale dobrá zpráva: Bůh uzdravuje nefunkční rodiny a uzdravení může začít u tebe! To, že tví rodiče byli citově chladní, neznamená, že tvé děti musejí vyrůstat bez lásky. Bůh tě může naučit, jak tu pevnost ve tvé rodině zbořit, abys mohl svým dětem dát to, co jsi sám nikdy nedostal. Gedeón zbořil oltář, který zbudoval jeho otec, jenž uctíval modly (viz Soudců 6:25-27). Díky Boží milosti můžeš ty udělat ve své rodině totéž! Modli se za své děti. Vlož na ně ruce a prohlas, že minulost nebude útočit na přítomnost, že k nim tvým prostřednictvím bude proudit Boží požehnání. Jdi do toho, udělej to, a uvidíš, co se stane!