„Zboř Baalův oltář, jenž patří tvému otci…“ Soudců 6:25, B21

Když na Gedeóna zavolal Hospodinův anděl, mlátil zrovna na dně vinného lisu pšenici, kterou chtěl schovat před Midjánci (viz Soudců 6:11). To je zajímavé, protože Bůh se jej právě chystal použít ke zničení midjánského vojska a k osvobození Izraele. Než to však mohl udělat, potřeboval se vypořádat s určitými silami v Gedeónově rodině – například s oltářem, který jeho otec postavil nepravému bohu Baalovi. Byl v rodině celá léta. Bůh proto řekl: „Zboř Baalův oltář, jenž patří tvému otci, a … pak postav řádný oltář Hospodinu, svému Bohu“ (Soudců 6:25-26, B21).
Rozuměj – součástí historie tvé rodiny možná byly takové věci jako zlost, závislost, zneužívání a mimomanželské aféry, součástí tvé budoucnosti ale být nemusejí. Bůh nejenže uzdraví tvé srdce a tvá zranění, ale použije si tě i k uzdravení srdcí a zranění tvých dětí. Nečistoty nahromaděné za celá pokolení mohou skončit tady a teď. Nemusíš svým dětem předat to, co ti odkázali předkové. Vynes to na světlo a předlož před Hospodina. Odhalení vede k uzdravení. A pokud ti může pomoci zralý křesťanský poradce, využij toho! „Nechte se proměnit v nového člověka tím, že změníte způsob svého myšlení…“ (Římanům 12:2, přel. z angl.).
Ne, nestane se to přes noc. Náprava škod, které jsi utrpěl během prvních let svého života, si vyžádá čas a Bůh s tebou bude pracovat den za dnem, dokud tě plně neuzdraví. Ty ale umožni, aby to uzdravování mohlo začít. Povstaň ve víře, vezmi svůj život do vlastních rukou a prohlas: „Se mnou to končí – a končí to tady a teď.“