„Hledal Boha … a dokud ho hledal, Bůh mu dopřával úspěch.“        2. Paralipomenon 26:5, B21

Kdosi řekl: „Než zkusíš vylézt po žebříku úspěchu, nejdříve se ujisti, že je opřený o správnou zeď.“ Aby bylo jasno – jestliže je tvým záměrem konat Boží vůli a pracovat k jeho cti, pak on ti zaslibuje úspěch. Je chybou spojovat si všechno bohatství s tělesností a označovat ho za „světské“. Zámožní, oddaní křesťané v každém pokolení sehráli zásadní roli v předávání evangelia světu a ustanovování Božího království. Přečti si tato dvě zaslíbení. První se zdánlivě týká jen mužů: „V jeho domě je vzácné bohatství, jeho spravedlnost navždy obstojí“ (Žalm 112:3, B21). Druhé zas jako by platilo jen pro ženy: „Dlouhověkost je v její pravici, bohatství a čest drží v levici“ (Přísloví 3:16, přel. z angl.). Někteří z nás špatně rozumějí pojmu „úspěch“.
Jeden příběh vypráví o třech mužích, kteří rozmlouvali o tom, co by pro sebe považovali za úspěch. Jeden řekl: „Já bych považoval za úspěch, kdybych byl pozván do Bílého domu a osobně se setkal s prezidentem.“ Druhý prohlásil: „Pro mne by bylo úspěchem, kdybych se setkal s prezidentem v oválné pracovně, během našeho rozhovoru by zazvonila horká linka a já bych mohl sledovat, jak ji prezident ignoruje.“ Třetí řekl: „A pro mne by znamenalo úspěch, kdybych se setkal s prezidentem v oválné pracovně, zazvonila by mu horká linka, on by zvedl sluchátko a řekl: ‚To je pro vás.‘“
Pokud si otevřeš internetovou stránku Amazon.com, najdeš tam více než dva a půl tisíce knih o tom, jak dosáhnout úspěchu. Ty ale potřebuješ pouze jednu – Boží slovo, které říká: „Hledal Boha … a dokud ho hledal, Bůh mu dopřával úspěch“ (2. Paralipomenon 26:5, B21). Chceš být úspěšný? Poraď se s Pánem.