„Kdo zatvrdí šíji proti domluvám, bude nenadále rozdrcen a nezhojí ho nikdo.“        Přísloví 29:1

V osmdesátých letech devatenáctého století prověřovali stavební inženýři v Pensylvánii přehradní hráz, která zadržovala vody z několika řek tekoucích do údolí, v němž leželo město. Znepokojení tím, co zjistili, řekli zastupitelům města: „Hráz není bezpečná a vy jste ve velkém nebezpečí. Musíte se přemístit.“ Úředníci odpověděli: „Už jsme o tom slyšeli dříve. Ta hráz je v pořádku.“ O rok později inženýři přehradu znovu navštívili a opět se vrátili s varováním: „Varujeme vás, každou hodinu jste v nebezpečí.“ To už se zpráva inženýrů rozletěla mezi obyvatele města, ale ti se jen smáli: „Jenom se nás snaží vystrašit.“ O několik měsíců později vydali inženýři stejné varování a zase je odbyli. Patnáct dnů poté se údolím hnal chlapec na koni a křičel: „Utíkejte, zachraňte se! Hráz se protrhla, valí se sem voda.“ Ale lidé se mu smáli, že se je určitě jenom snaží vystrašit. Ale najednou udeřil příval špinavé vody a ani ne během půl hodiny byl Johnstown v troskách. Toho dne zahynulo dva tisíce dvě stě devět lidí.
Polož si otázku: Varoval mě Bůh kvůli některým věcem v mém životě? Například kvůli vztahům, zvykům nebo postojům? Jestli ano, uděláš dobře, když se vážně zamyslíš nad těmito dvěma místy z Písma: „Pošetilci zdá se, že je jeho cesta přímá, kdežto kdo poslouchá rady, je moudrý“ (Přísloví 12:15). „Kdo zatvrdí šíji proti domluvám, bude nenadále rozdrcen a nezhojí ho nikdo“ (Přísloví 29:1). Dnešní slovo pro tebe zní: Naslouchej a buď ochoten přijmout radu.