Ponořený do Krista

„… jděte. Získávejte učedníky…“ Matouš 28:19, B21

Pokud nejsi odhodlán následovat Krista v každé oblasti svého života, pak křest znamená jen to, že jsi suchý vstoupil do vody a mokrý a nezměněný jsi vyšel. Pozorně se podívej, co řekl Ježíš: „Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je … učte je zachovávat

Říkej správné věci

„… já sám … budu tě učit, co máš mluvit!“ 2. Mojžíšova 4:12

Někdy omlouváme něčí kritické postoje slovy „pes, který štěká, nekouše“. Je pravda, že kousnutí může zranit, ale i štěkání může ublížit. Může traumatizovat dítě a zanechat v něm strach. Zamysli se: chceš, aby tě přirovnávali ke „štěkajícímu psu“? Někdy je

Vychovávej správně

„Kárej svého syna a dá ti odpočinek…“ Přísloví 29:17, ČSP

Zatímco vychované dítě ti dopřeje odpočinek, nevychované ti odpočinout nedá. Nemůžeš ho nikam vzít, nemůžeš ho nikde nechat. Šalomoun řekl: „Kdo šetří metlu, nenávidí své dítě, zavčas je trestá, kdo je miluje“ (Přísloví 13:24, B21). Zneužívání dětí je trestné – ale stejně tak

Připomínej si, že Bůh je věrný

„… považuji za správné probouzet vás napomínáním…” 2. Petrova 1:13

Skokan o tyči zjistí, jak vysoko vyskočí, pouze tak, že si postupně zvyšuje laťku, dokud ji neshodí. Bůh to dělá stejně. Napíná tvou víru až do bodu zlomu. Pastor a spisovatel Jon Walker řekl: „V jednom okamžiku své služby jsem vnímal, že Bůh

„Nech mě být!“

„… začali ho prosit, ať opustí jejich kraj.“ Marek 5:17, B21

Bible říká: „Jakmile jim očití svědkové vylíčili, jak to bylo s tím posedlým a s těmi prasaty, začali ho prosit, ať opustí jejich kraj“ (Marek 5:16-17, B21). Ti lidé se právě stali svědky ohromujícího zázraku, a přesto prosili Ježíše, aby je opustil.