„… nám dal poznat tajemství svého záměru…“ Efezským 1:9

Jaká je to radost, když nám Bůh zjeví svou vůli, která dosud byla tajemstvím! Najednou máš jiný pohled, tvůj postoj se změní, a už si s tebou nemůže pohrávat strach. Teď už víš; a vědění dává sílu! Bible říká: „Avšak lid, ti, kteří se znají ke svému Bohu, zůstanou pevní a budou podle toho jednat“ (Daniel 11:32). Někdy ve svém duchu víš věci, na které nemůžeš přijít hlavou. A to může způsobit, že tě druzí nepochopí. Můžeš v duchu vědět o průlomu nebo požehnání dlouho předtím, než se to stane. Bible říká: „Nám však to Bůh zjevil skrze Ducha…“ (1. Korintským 2:10).
Když ti Bůh propůjčí moudrost, dává ti možnost uspět. Co odlišuje ředitele banky od vrátného? To, co ví! Mohou si být rovni v každém dalším ohledu, ale jeden z nich zaplatil cenu, aby se naučil věci, jež mu pomohly na místo, které přináší jinou odměnu. „My ty věci víme“ (1. Korintským 2:10, přel. z angl.). Bůh ti může dát vědění, které změní směr tvého života. Může ti během jediné noci ukázat něco, co způsobí, že se ráno budeš cítit jinak. V Boží přítomnosti dostáváš vhled, který ti dá smysl, naději, důstojnost, směřování a sílu vstát a bojovat za to, co ti slíbil ve svém Slově.
Tak dnes vejdi do jeho přítomnosti a zůstaň tam, dokud ti nezjeví svou vůli.