„Hle, mistr snů sem přichází! Pojďte, zabijme ho!“ 1. Mojžíšova 37:19-20

V následujících dnech se podíváme na některé zabijáky snů. Prvním je odrazování.
Vědci provedli s opicemi takovýto pokus: Do místnosti s vysokou tyčí uprostřed pustili čtyři opice. Na vrcholku tyče byl velký trs banánů. Jedna z opic začala po tyči šplhat, ale v okamžiku, kdy už se natahovala po banánu, ji polili vědrem studené vody. S vřískotem seskočila a zanechala všech pokusů. Postupně to vyzkoušely všechny opice a všechny byly polity studenou vodou. Po několika pokusech to všechny vzdaly. Potom vědci jednu z opic vyměnili za novou. Když se nová opice snažila vyšplhat na tyč, ostatní tři ji popadly a stáhly dolů. Poté, co se několikrát pokusila na tyč vylézt, ale ostatní ji vždy stáhly, to vzdala a již se nikdy nesnažila pro banány vyšplhat. Výzkumníci nahrazovali původní opice jednu po druhé novými a nováček byl pokaždé ostatními opicemi odrazen dříve, než se mohl dostat k banánům. Po čase v místnosti byly už jen opice, které studenou sprchu nikdy nezažily, a přesto už žádná z nich po tyči nešplhala. Navzájem si ve šplhání bránily, aniž věděly proč.
Jaká je pointa? Když dal Bůh Josefovi sen o jeho budoucí slávě, jeho bratři ho za to nesnášeli a říkali: „Hle, mistr snů sem přichází! Pojďte, zabijme ho!“ (1. Mojžíšova 37:19-20). Snaží se někdo druhý polít tvůj sen studenou vodu? Dodej si odvahy. S Bohem není nikdy příliš pozdě začít snít nebo realizovat a naplnit sen, který ti dal.