„Můj služebník Káleb má ale jiného ducha…“ 4. Mojžíšova 14:24, B21

Káleb byl skutečně pozoruhodný. Tenhle chlápek neměl žádný plán na důchod a houpací křeslo! V pětaosmdesáti snil o vlastní hoře v zaslíbené zemi. Ani trochu ho neodradilo, že na ní žijí obři. Když ostatní lidé viděli obry a chtěli se vzdát, Káleb si do rovnice dosadil Boha a prohlásil: „Sníme je jako chleba. Jejich ochrana od nich odstoupila, kdežto s námi je Hospodin. Nebojte se jich!“ (4. Mojžíšova 14:9). Všimni si slov „sníme je jako chleba“. Jak porosteš ve víře, začneš „pojídat“ věci, které na tebe nepřítel hází, a tím se staneš silnějším.
Jen tak na okraj: můžeš si vybrat, jestli splyneš s davem nebo vynikneš! Bůh řekl: „Můj služebník Káleb má ale jiného ducha – vydal se mi cele. Jej uvedu do země, do níž vstoupil, a jeho símě ji získá za dědictví“ (4. Mojžíšova 14:24, B21). Všimni si, že Káleb měl „jiného ducha“, což nás přivádí k dalšímu zabijáku snů, jehož musíš porazit. Je jím nedostatek sebedůvěry.
Sny jsou křehké. Jsou také v největším nebezpečí, když pro tebe jsou nové, když je lidé, které miluješ a vážíš si jich, neakceptují, a když za sebou nemáš žádné dřívější úspěchy, které by ti dodávaly sebedůvěru. V takové chvíli musíš znát Boha důvěrně a mít s ním osobní vztah. „… ti, kteří se znají ke svému Bohu, zůstanou pevní a budou podle toho jednat“ (Daniel 11:32). Slova „budou podle toho jednat“ naznačují, že Bůh ti může ukázat, jak využít, získat a nalézt příležitost i v těch nejhorších podmínkách.