„… upíral svou mysl k budoucí odplatě.“ Židům 11:26

Mojžíš přišel na to, že když nenaplníš svůj sen od Boha, ani královský palác tě neučiní šťastným. „Vírou se Mojžíš, jakmile dospěl, zřekl postavení faraonova vnuka. Dal přednost útrapám Božího lidu … neboť se díval až k odplatě … Vytrval, jako by viděl Neviditelného“ (Židům 11:24-27, B21). Když ti Bůh dá sen, umožní ti spatřit věci, které jsou ostatním „neviditelné“. To nás přivádí k dalšímu zabijáku snů, jímž je nedostatek představivosti.
Humorista Robert Orben řekl: „Zapamatujte si, že na tomto světě jsou v podstatě jen dva druhy lidí – realisté a snílci. Realisté vědí, kam jdou. Snílci už tam byli.“ Bůh ti dal dar paměti, aby sis uměl přehrát minulost, a dar fantazie, aby sis uměl představit budoucnost. Mojžíš „viděl“ zaslíbenou zemi dávno předtím, než k ní došel. To ho drželo po dlouhých čtyřicet let na poušti.
Bůh neudělal chybu, když ti dal představivost. Díky ní se můžeš ocitnout uprostřed svého snu a představit si vše ještě dříve, než to nastane, i když ostatní pochybují. Takže jestli jsi snílek, který už tam díky představivosti byl, důvěřuj Bohu a prověřuj svůj sen. Jestli pocházíš z prostředí, které tě od snění odrazovalo, nebo si myslíš, že nejsi obzvlášť kreativní, neztrácej naději. I tak můžeš objevovat a rozvíjet nějaký sen. Bůh dal tuto schopnost do tvého nitra!