„Když je cesta hrbolatá, máš šanci se naučit vytrvalosti. Tak po ní pokračuj.“        Jakub 1:2-4, přel. z angl.

Jsi blíž, než si myslíš, tomu, aby se z tebe stal člověk, kterým tě Bůh chce mít. Díky jeho milosti se to stane pomocí zkoušek, z nichž vyjdeš silnější a moudřejší. Pavel řekl: „Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“ (Římanům 8:31). Bůh za tebou stojí! To znamená, že můžeš udělat i to, co by ses normálně udělat bál. Vězeňské mříže, o které se biješ, jsou jen ve tvé hlavě. A protože jsi je postavil ty sám, můžeš je také ty sám s Boží pomocí strhnout. Bůh tě chce oprostit od bázlivých postojů, které tě tak dlouho brzdily. Chce tě uvolnit k plnému využití tvého potenciálu. Správný postoj může překonat téměř jakoukoliv bariéru.
V Bibli se například píše: „Láska nikdy nezanikne“ (1. Korintským 13:8). Proč? Protože láska není závislá na tvých emocích nebo okolnostech, je to služebník tvé vůle. Láska je rozhodnutí! Ježíš řekl: „To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás“ (Jan 15:12). Jestliže to Ježíš přikázal, umožní ti to splnit! Začátek je obvykle těžký. Cesta dlouhá tisíce mil začíná prvním krokem, poté už je to jednodušší.
Ale pozor – staré postoje se pokusí znovu o návrat a budou silnější než kdy jindy. Nedovol jim znovu vládnout. Rozhlasový komentátor Paul Harvey řekl: „Vždycky můžeš poznat, kdy jsi na cestě k úspěchu – je to cesta celou dobu do kopce.“ Buď vytrvalý, potrvá nějaký čas, než to zvládneš, ale stojí za to na tom pracovat!