„… považuji za správné probouzet vás napomínáním…” 2. Petrova 1:13

Skokan o tyči zjistí, jak vysoko vyskočí, pouze tak, že si postupně zvyšuje laťku, dokud ji neshodí. Bůh to dělá stejně. Napíná tvou víru až do bodu zlomu.
Pastor a spisovatel Jon Walker řekl: „V jednom okamžiku své služby jsem vnímal, že Bůh chce, abych se posunul ve víře. Konkrétně mi řekl, abych přestal brát pravidelný plat a začal žít vírou. Takže jsem to s pevnou jistotou, že Bůh se o mě postará, protože mi to řekl, udělal a začal hledat jeho zaopatření. Vedl jsem si záznamy, jak se o mě Bůh staral, a můj seznam utěšeně narůstal. Bůh mě posunul z neurčitého „doufám, že se to stane“ do jistoty „vím, že se to stane“. Přesto jsem byl během několika měsíců doslova zviklán pochybnostmi. Ztratil jsem své zaměření a začal hledat způsoby, jak se postarat o další příjmy. Věřil jsem, že je mou zodpovědností se starat, protože Bůh může jednat, ale nemusí. Možná jsi dál než já, když jsem se učil důvěřovat Bohu. Možná jsi ale zažil přesně totéž.“
Pochop jedno: Neotřesitelná víra pochází pouze z víry, která byla tak mocně otřesena, že je teď neochvějná, přesvědčená a nezlomná. Naším největším zájmem je uspokojovat své potřeby, ale největším Božím zájmem je rozvíjet naši víru. „Bez víry však není možné zalíbit se Bohu“ (Židům 11:6). Proto Petr napsal: „Proto vám hodlám ty věci stále připomínat, ačkoliv o nich víte a jste utvrzeni v pravdě … Ale považuji za správné probouzet vás napomínáním…“ (2. Petrova 1:12-13). Takže měj stále na paměti, že Bůh je věrný.