„Kárej svého syna a dá ti odpočinek…“ Přísloví 29:17, ČSP

Zatímco vychované dítě ti dopřeje odpočinek, nevychované ti odpočinout nedá. Nemůžeš ho nikam vzít, nemůžeš ho nikde nechat. Šalomoun řekl: „Kdo šetří metlu, nenávidí své dítě, zavčas je trestá, kdo je miluje“ (Přísloví 13:24, B21). Zneužívání dětí je trestné – ale stejně tak i jejich zanedbávání. Bez kázně připravuješ svému dítěti život plný trápení. Až ho jednou zastaví policie za překročení povolené rychlosti nebo ho zkontaktuje banka kvůli prodlení splátek, hysterické záchvaty vzteku mu nepomohou. Prosím mysli na jeho budoucnost!
Bůh své děti vychovává; jsi snad moudřejší než on? Bible říká: „Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná … později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost…“ (Židům 12:11). Vzpurné „ne“ dvouletého dítěte vypadá roztomile, ale počkej, až mu bude sedmnáct a bude tě proklínat jako opilý námořník. Bible říká: „Vězí-li v srdci chlapce pošetilost, trestající hůl ji od něho vzdálí“ (Přísloví 22:15). Vzpoura je součástí DNA dítěte a tvým úkolem je ji vyhnat. Když rodič říká: „Mě to bolí více než tebe,“ co si vzpurné dítě myslí? „Tak si pojď vyměnit místo!“
Ano, je těžké je vychovávat, když na to máme jen omezený čas. Ale jejich budoucnost je ve tvých rukou. Dítě bez hranic je jako dům bez zdí. Je to jako bydlení pod otevřeným přístřeškem – není tam ochrana před vnějšími vlivy, žádný pocit bezpečí. Takže si dnes promluv s Bohem. On je otec, má vlastní děti a pomůže ti ty tvé vychovávat správně.