„… jděte. Získávejte učedníky…“ Matouš 28:19, B21

Pokud nejsi odhodlán následovat Krista v každé oblasti svého života, pak křest znamená jen to, že jsi suchý vstoupil do vody a mokrý a nezměněný jsi vyšel. Pozorně se podívej, co řekl Ježíš: „Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je … učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa“ (Matouš 28:19-20, B21). Při křtu veřejně prohlašuješ, že věříš v Kristovu smrt, pohřbení a vzkříšení pro svou spásu. A to znamená více než jen ponoření do vody. Vyžaduje to:
1) Ponoření do Kristových principů. „… učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal“ (Matouš 28:20, B21). Povšimni si slova „všecko“. To není menu podle jídelního lístku, kde si vybíráš jen to, co ti chutná a zbytek pomineš. Neúplná poslušnost je neposlušností.
2) Ponoření do Kristova záměru. „… jděte. Získávejte učedníky…“ (Matouš 28:19, B21). Znovuzrození tvoří prvních pět procent a může nastat okamžitě. Zbylých devadesát pět procent tvoří učednictví, a to znamená následovat Ježíše dvacet čtyři hodin denně, sedm dnů v týdnu, padesát dva týdnů v roce.
3) Ponoření do Kristovy přítomnosti. „A hle, já jsem s vámi po všechny dny…“ (Matouš 28:20, B21). To vyžaduje rozvíjení vnímavosti na jeho přítomnost ve všem, co děláš. Jeho trvalá přítomnost by tě měla vést, motivovat a zaměřovat na jeho vůli.