„… člověk s dvojakou myslí je totiž ve všem nestálý.“ Jakub 1:8, B21

Pokud se bojíš rozhodovat se, abys neudělal něco špatně, přečti si tato slova: „Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad … a bude mu dána. Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí. Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane; je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí“ (Jakub 1:5-8).
Prezident Reagan rád vyprávěl příběh, jak se naučil přijímat rozhodnutí. Když byl chlapcem, teta ho poslala k ševci, aby mu ušil nový pár bot. Když se švec zeptal: „Chceš mít čtvercovou špičku nebo kulatou?“ on jenom odvrátil zrak a zrudl. Švec proto raději řekl: „Přijď zítra nebo pozítří a řekneš mi, jak to chceš.“ Později ho švec potkal na ulici a zeptal se ho, jak se rozhodl. „Ještě jsem se nerozmyslel,“ odpověděl. „Dobře,“ řekl švec, „zítra budou tvé boty hotové.“ Když si boty vyzvedl, měly jedna špičku kulatou a druhá čtvercovou! Reagan pak dodával: „Kdykoliv jsem se na ty boty podíval, připomínaly mi jednu lekci – pokud se nedokážeš rozhodnout ty sám, udělá to za tebe někdo jiný.“
V nejhorším případě, když se rozhodneš špatně, budeš vědět, co příště nedělat. Dnešní ponaučení tedy zní: Jestli chceš v životě uspět, musíš se modlit za moudrost, a pak učinit rozhodnutí.