„Kdo má uši k slyšení, slyš!“ Marek 4:9

Studie ukazují, že padesát procent z toho, co slyšíme, zapomínáme okamžitě, osmdesát procent během dne a devadesát sedm procent během týdne. Co z toho vyplývá? Když nasloucháš, snaž se pochopit spíše smysl řečeného a ne jen si pamatovat fakta. Skvělí studenti jsou skvělými posluchači, a proto vždycky mají čerstvé nápady.
Pravdou je, že pokud se nenaučíš naslouchat, nikdy nebudeš vědět, jak blízko jsi průlomu nebo požehnání. Buď upřímný. Jak často sis říkal, že budeš věnovat více času naslouchání lidem, na nichž ti v životě záleží? Začni to dělat, protože pokud neobjevíš tyto „zvláštní okamžiky“ života, než se naděješ, uplynou a nezbude nic, co by ti je mohlo vrátit. Lidé, kteří nám opravdu naslouchají, se stávají nejdůležitějšími lidmi v našich životech. Chceš-li být jedním z nich, musíš dělat tři věci:
1) Dívej se přímo na mluvčího. Neznevažuj ho tím, že bys při rozhovoru pracoval, telefonoval nebo psal zprávy. Soustřeď se na něj!
2) Nepřerušuj ho. Když to děláš, druhý si pak myslí, že nedáváš velkou váhu tomu, co říká. Nebo že se na něho snažíš zapůsobit tím, kolik toho víš. Nebo že jsi příliš zaujatý tím, co chceš dodat k tématu, než abys ho nechal dokončit, co říká.
3) Zdrž se komentáře. Vyslechni celý příběh, než začneš reagovat. Jinak pravděpodobně přijdeš o nejdůležitější informace.
Vzpomeneš si na někoho, s kým jsi nedávno mluvil a nenaslouchal mu? Dobrou zprávou je, že nikdy není pozdě stát se dobrým posluchačem.