„Budou hledět na jeho tvář … a budou kralovat na věky věků.“ Zjevení 22:4-5, B21

Jestli se chceš dozvědět, jak skončí příběh, musíš si přečíst poslední kapitolu. Ve dvacáté druhé kapitole knihy Zjevení, poslední kapitole Bible, čteme o dvou slavných vyhlídkách, z nichž se mohou radovat všechny vykoupené Boží děti. Pojďme se na ně podívat:
1) „Budou hledět na jeho tvář…“ (Zjevení 22:4, B21). Jednou z největších radostí v nebi bude, že uvidíme své zesnulé milované a budeme s nimi trávit věčnost. Ačkoliv je to úchvatné, nedá se to srovnat s radostí z toho, že uvidíme Ježíše, kterého milujeme nejvíc. Jeden skladatel písní napsal: „Tváří v tvář se všechno změní, budu s ním a já to vím! Za mne zemřel v utrpení – a až přijde vytržení, budu s Kristem laskavým.“ A to není všechno, přečti si tohle: „Milovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se ukáže, budeme podobní jemu, neboť ho uvidíme tak, jak je“ (1. Janova 3:2, B21). Nejen, že ho uvidíme, ale budeme jako on a budeme s ním navždy. Jak úžasné!
2) „… a budou kralovat na věky věků“ (Zjevení 22:5, B21). Stejně jako ti školní testy a zkoušky dávají kvalifikaci pro zaměstnání, zkoušky a testy v životě tě kvalifikují k tomu, abys jednou navěky vládl s Kristem. Soustřeď se na tuto cenu. Pozemský život je krátkým příběhem. Příští život bude velkým příběhem, v němž uvidíme Ježíše tváří v tvář a budeme s ním navěky vládnout.