„… nedávej mi chudobu ani bohatství! Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby…“    Přísloví 30:8

Když se nad tím zamyslíš, můžeš být bohatý jedním ze dvou způsobů – buď tím, jak mnoho máš, nebo tím, jak málo chceš. Velkou část nedávné dluhové krize způsobila naše nespokojenost s dostatkem. V geniální části knihy Přísloví napsané tajemným Agúrem najdeme tuto modlitbu: „O dvě věci tě prosím; neodpírej mi je, dříve než umřu: Vzdal ode mne šálení a lživé slovo, nedávej mi chudobu ani bohatství! Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby, tak abych přesycen neselhal a neřekl: ‚Kdo je Hospodin?‘ ani abych z chudoby nekradl a nezneuctil jméno svého Boha“ (Přísloví 30:7-9). Po přečtení této modlitby se při půjčování vždy snaž dodržovat šest pravidel. Mít dluh je špatné v následujících případech:
1) Pokud je nad tvé možnosti pravidelně jej splácet.
2) Pokud ti brání dávat Bohu to, co mu právem patří.
3) Když je břemeno dluhu tak těžké, že kvůli němu nemůžeš šetřit na budoucnost.
4) Pokud ho použiješ na zaplacení životního luxusu.
5) Pokud vystavuješ druhé riziku v roli ručitele (viz Přísloví 6:1-5).
6) Pokud vystaví tvé manželství finančnímu tlaku. Finanční odborník Larry Burkett řekl, že možná v osmdesáti procentech případů jsou příčinou rozvodu dluhy. To neznamená, že bohatství zajistí, že nikdy nebudeš mít rodinné problémy. Znamená to, že pokud dáš peníze na první místo před rodinu, může to z tebe udělat zámožného, ale neúspěšného člověka.
Takže, než si půjčíš, modli se a pros Boha o moudrost.